Możliwe działania niepożądane

Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u  każdego one wystąpią.

 

W przypadku zauważenia którychkolwiek spośród poniższych rzadkich lecz poważnych działań niepożądanych należy zaprzestać przyjmowania leku Polprazol Max oraz niezwłocznie skontaktować się z lekarzem:

 

 

 

 

 • Nagłe świsty, obrzmienie warg, języka i gardła lub ciała, wysypka, omdlenie lub utrudnienie przełykania (ciężka reakcja alergiczna).
 • Zaczerwienienie skóry z powstawaniem pęcherzy lub złuszczaniem. Możliwe jest także powstawanie dużych pęcherzy i krwawienia w okolicy warg, oczu, ust, nosa i narządów płciowych. Może to być zespół Stevensa-Johnsona lub toksyczna rozpływna martwica naskórka.
 • Zażółcenie skóry, ciemny mocz oraz zmęczenie, które mogą być objawami zaburzeń czynności wątroby.

 

Działania niepożądane mogą występować z częstością, która jest definiowana w następujący sposób:

 

Bardzo często:

występujące u  więcej niż 1 na 10 pacjentów

Często:

występujące u  1 do 10 na 100 pacjentów

Niezbyt często:

występujące u  1 do 10 na 1000 pacjentów

Rzadko:

występujące u  1 do 10 na 10000 pacjentów

Bardzo rzadko:

występujące u  mniej niż 1 na 10000 pacjentów

Nieznane:

częstości występowania nie można określić na podstawie dostępnych danych

 

Inne działania niepożądane obejmują:

 

Częste działania niepożądane

 

 • ból głowy
 • wpływ na żołądek lub jelita: biegunki, ból żołądka, zaparcie, gazy (wzdęcia)
 • nudności lub wymioty.

 

Niezbyt częste działania niepożądane

 

 • obrzmienie stóp i kostek
 • zaburzenie snu (bezsenność)
 • uczucie zawrotu głowy, uczucie mrowienia i kłucie, uczucie senności
 • odczucie wirowania (zawroty głowy)
 • zmiany w wynikach badań czynnościowych wątroby
 • wysypka skórna, wysypka grudkowata (pokrzywka) oraz świąd skóry
 • złe samopoczucie ogólne oraz brak energii.

 

Rzadkie działania niepożądane

 

 • problemy dotyczące krwi, takie jak zmniejszona liczba krwinek białych lub płytek krwi. Może to prowadzić do osłabienia, łatwiejszego siniaczenia lub zwiększenia prawdopodobieństwa wystąpienia zakażenia.
 • reakcje alergiczne, niekiedy bardzo ciężkie, obejmujące obrzmienie warg, języka i gardła, gorączkę, świszczący oddech
 • małe stężenie sodu we krwi. Może to prowadzić do osłabienia, wymiotów i kurczów mięśniowych.
 • uczucie pobudzenia, splątania lub przygnębienia
 • zmiana odczuwania smaku
 • problemy ze wzrokiem, takie jak niewyraźne widzenie
 • nagłe odczucie świstów oddechowych lub zadyszki (skurczu oskrzeli)
 • suchość w jamie ustnej
 • zapalenie błony śluzowej jamy ustnej
 • zakażenie określane mianem „pleśniawka”, które może obejmować jelita i jest wywołane przez grzyby
 • zaburzenia dotyczące wątroby, w tym żółtaczka, które mogą powodować zażółcenie skóry, ciemne zabarwienie moczu oraz zmęczenie
 • wypadanie włosów (łysienie)
 • wysypka skórna podczas ekspozycji na słońce
 • bóle stawów (artralgia) lub bóle mięśni (mialgia)
 • ciężkie problemy nerkowe (śródmiąższowe zapalenie nerek)
 • zwiększona potliwość.

 

Bardzo rzadkie działania niepożądane

 

 • zmiany w morfologii krwi włącznie z agranulocytozą (brakiem białych krwinek)
 • agresja
 • widzenie, odczuwanie lub słyszenie rzeczy nieistniejących (omamy)
 • ciężkie zaburzenia dotyczące wątroby prowadzące do niewydolności wątroby i zapalenia mózgu
 • nagły początek ciężkiej wysypki lub powstawania pęcherzy na skórze lub złuszczania skóry. Mogą temu towarzyszyć wysoka gorączka oraz bóle stawów (rumień wielopostaciowy, zespół Stevens-Johnsona, toksyczna rozpływna martwica naskórka).
 • osłabienie mięśni
 • powiększenie piersi u  mężczyzn.

 

Działania niepożądane występujące z nieznaną częstością
 

Zażywanie leku Polprazol Max przez okres dłuższy niż trzy miesiące może spowodować zmniejszenie stężenia magnezu we krwi. Niedobór magnezu może skutkować takimi objawami jak zmęczenie, mimowolne skurcze mięśni, dezorientacja, drgawki, zawroty głowy, przyspieszone tętno. W razie wystąpienia któregokolwiek z tych objawów należy niezwłocznie poinformować o tym lekarza. Niskie stężenie magnezu może też prowadzić do zmniejszenia stężenia potasu bądź wapnia we krwi. Lekarz może zlecić pacjentowi regularne badania krwi w celu monitorowania stężenia magnezu.

 

W bardzo rzadkich przypadkach Polprazol Max może wywierać wpływ na liczbę we krwi krwinek białych, prowadząc do zmniejszenia odporności. W przypadku wystąpienia u  pacjenta zakażenia z takimi objawami, jak gorączka z towarzyszącym poważnym pogorszeniem ogólnego samopoczucia lub gorączka z objawami miejscowego zakażenia, takimi jak ból w szyi, gardle lub jamie ustnej albo utrudnienie oddawania moczu, należy skonsultować się możliwie jak najszybciej z lekarzem w celu wykluczenia ewentualnego niedoboru krwinek białych (agranulocytozy) w oparciu o wyniki badania krwi. Ważne jest, aby pacjent w takiej sytuacji podał lekarzowi informacje dotyczące przyjmowanego leku.

 

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.