Fizjologia żołądka

Żołądek wydziela w ciągu doby ok. 2,5 l soku, będącego wodnym roztworem kwasu solnego i enzymów. Kwas solny produkowany jest przez tzw. komórki okładzinowe błony śluzowej żołądka, spełnia wiele ważnych funkcji.

Fizjologia żołądka

Kwaśne środowisko (pH nawet ok. 1) jest niezbędne do prawidłowego działania niektórych enzymów trawiennych, uniemożliwia także rozwój szkodliwych bakterii dostających się do żołądka wraz z pożywieniem. W prawidłowych warunkach żołądek, a właściwie wyścielającą go od środka błonę śluzową chroni przed działaniem kwasu solnego  warstwa śluzu. 

 

Pompa protonowa.

 

Ważnym elementem komórki okładzinowej uczestniczącym w procesie wydzielania przez komórkę okładzinową kwasu solnego (HCl) jest tzw. pompa protonowa. Protony to inaczej jony wodorowe (H+). Pompa protonowa ma zdolność transportowania ich na zewnątrz komórki, gdzie po połączeniu z jonami chlorkowymi (Cl-) tworzą wydostający się do światła żołądka kwas solny.