Informacje ważne przed zastosowaniem leku Polprazol MAX

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Polprazol MAX
Kiedy nie stosować leku Polprazol Max

 

 • jeśli pacjent ma uczulenie na omeprazol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • jeśli pacjent ma uczulenie na leki zawierające inne inhibitory pompy protonowej (np. pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol)
 • jeżeli pacjent przyjmuje lek zawierający atazanawir lub nelfinawir (stosowane w leczeniu zakażenia wirusem HIV).

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości przed rozpoczęciem przyjmowania leku Polprazol Max należy porozmawiać ze swoim lekarzem lub farmaceutą.

 

Ostrzeżenia i środki ostrożności

 

Nie należy przyjmować leku Polprazol Max przez okres dłuższy niż 14 dni bez konsultacji z lekarzem. W przypadku braku poprawy oraz w przypadku nasilenia objawów należy zgłosić się po poradę do lekarza.

 

Polprazol Max może powodować utajenie objawów innych chorób. Z tego względu, w przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych stanów przed rozpoczęciem lub w trakcie przyjmowania leku Polprazol Max należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem:

 

 • nieuzasadniona utrata masy ciała oraz utrudnione połykanie
 • ból żołądka lub niestrawność
 • pojawienie się wymiotów z treścią pokarmową lub krwią
 • oddawanie czarnych stolców (kału podbarwionego krwią)
 • ciężka lub uporczywa biegunka, jako że ze stosowaniem omeprazolu związane jest niewielkie zwiększenie częstości występowania biegunki zakaźnej
 • uprzednia obecność owrzodzenia żołądka lub przebycie zabiegu chirurgicznego przewodu pokarmowego
 • stosowanie ciągłe leczenia objawowego niestrawności lub zgagi przez 4 lub więcej tygodni
 • ciągłe utrzymywanie się niestrawności lub zgagi przez 4 lub więcej tygodni
 • obecność żółtaczki lub ciężkiej choroby wątroby
 • wiek powyżej 55 lat i wystąpienie nowych objawów bądź zmiana istniejących objawów w ostatnim czasie.

 

Pacjenci nie powinni przyjmować omeprazolu zapobiegawczo.

 

Przyjmowanie inhibitora pompy protonowej takiego jak Polprazol Max , zwłaszcza przez okres dłuższy niż rok, może nieznacznie zwiększać ryzyko złamań kości biodrowej, nadgarstka lub kręgosłupa. Jeżeli pacjent choruje na osteoporozę, bądź przyjmuje kortykosteroidy (które mogą zwiększać ryzyko osteoporozy), należy poinformować o tym lekarza.

 

Inne leki i Polprazol Max

 

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Jest to ważne, ponieważ Polprazol Max może wpływać na sposób działania niektórych innych leków, a także niektóre inne leki mogą wpływać na działanie leku Polprazol Max .

 

Nie należy przyjmować leku Polprazol Max , jeżeli stosuje się lek zawierający nelfinawir (używany w leczeniu zakażenia wirusem HIV).

 

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeżeli przyjmuje się którykolwiek z następujących leków:

 

 • ketokonazol, itrakonazol lub worykonazol (stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych)
 • digoksyna (stosowana w leczeniu zaburzeń czynności serca)
 • diazepam (stosowany w leczeniu lęku, w celu zmniejszenia napięcia mięśni lub w leczeniu padaczki)
 • fenytoina (stosowana w leczeniu padaczki). Jeżeli pacjent przyjmuje fenytoinę, lekarz będzie musiał kontrolować stan pacjenta podczas rozpoczynania oraz kończenia przyjmowania leku Polprazol Max .
 • leki stosowane w celu zmniejszenia krzepliwości krwi, takie jak warfaryna lub inne preparaty antagonistów witaminy K. Lekarz będzie musiał kontrolować stan pacjenta podczas rozpoczynania oraz kończenia przyjmowania leku Polprazol Max .
 • ryfampicyna (stosowana w leczeniu gruźlicy)
 • atazanawir (stosowany w leczeniu zakażenia wirusem HIV)
 • takrolimus (stosowany w przypadkach przeszczepu narządów)
 • dziurawiec (Hypericum perforatum) (stosowany w leczeniu łagodnej depresji)
 • cylostazol (stosowany w leczeniu chromania przestankowego)
 • sakwinawir (stosowany w leczeniu zakażenia wirusem HIV)
 • klopidogrel (stosowany w celu zapobiegania powstawania zakrzepów krwi).

 

Polprazol Max z jedzeniem i piciem

 

Lek Polprazol Max można przyjmować z posiłkiem lub na czczo (na pusty żołądek).

 

Ciąża i karmienie piersią

 

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Polprazol Max pacjentka powinna poinformować lekarza o tym czy jest w ciąży oraz czy stara się zajść w ciążę. Lekarz zdecyduje czy pacjentka będzie mogła przyjmować Polprazol Max w tym czasie.

 

Czy pacjentka karmiąca piersią będzie mogła przyjmować Polprazol Max zdecyduje lekarz.

 

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

 

Polprazol Max nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów oraz używania narzędzi i maszyn. Możliwe jest wystąpienie takich działań niepożądanych jak odczucie zawrotu głowy oraz zaburzenia widzenia. W razie ich wystąpienia nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych.

 

Polprazol Max zawiera sacharozę i sód

 

Każda kapsułka zawiera 88,32 mg  sacharozy. Jeśli stwierdzono wcześniej u  pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

 

Każda kapsułka zawiera 0,653 mg  sodu. Należy rozważyć zastosowanie produktu u  pacjentów będących na diecie ubogosodowej.