Kontakt

Informacji o leku udziela:

Popharma Biuro Handlowe Sp. z o.o.
ul. Bobrowiecka 6
00-728 Warszawa
tel.: +48 22 364 61 00
faks: +4822 364 61 02
www.polpharma.pl