Leczenie nawracającej zgagi i refluksu

Skoro przyczyną zgagi jest obecność w przełyku kwaśnej treści pokarmowej, to najlepszym sposobem na jej pozbycie się jest stosowanie leków, które zmniejszają kwaśny odczyn.

Leczenie nawracającej zgagi i refluksu

Można to osiągnąć, przyjmując leki zmniejszające kwaśny odczyn soku żołądkowego (leki zobojętniające) lub stosując leki zmniejszające produkcję kwasu solnego w żołądku.

 
Leki zobojętniające

 

Leki zobojętniające (alkalizujące) zwierają związki chemiczne o odczynie zasadowym, które zobojętniają kwaśną treść żołądka. Leki te działają bardzo szybko, znosząc objawy, ale ich działanie ustępuje już po około trzech godzinach. przełyku powtarza się bardzo często, praktycznie po każdym posiłku. Dlatego wymagają częstego przyjmowania w ciągu doby.


Nie wpływają na przebieg choroby oraz nie zapobiegają nawrotowi dolegliwości związanych z refluksem żołądkowo-przełykowym. Powinno się je stosować tylko doraźnie. Chociaż środki te uznawane są za szczególnie bezpieczne ze względu na długą obecność na rynku, a także dostępność w sprzedaży pozaaptecznej, należy pamiętać, że często mogą one powodować zaparcia lub biegunki i wchodzić w wiele interakcji z innymi lekami.

 
H2 blokery

 

Do leków z grupy antagonistów receptora histaminowego H2, należy Ranigast Max zawierający ranitydynę. Leki te działają silniej i dłużej niż preparaty zobojętniające. Zmniejszają wydzielanie kwasu solnego w żołądku przez około 12 godzin. Ich zastosowanie pozwoli na szybkie ustąpienie dolegliwości. Dlatego stosuje się je, kiedy dolegliwości występują sporadycznie (raz w tygodniu) i wynikają z błędów dietetycznych.

 
Inhibitory pompy protonowej

 

Natomiast w przypadku, gdy zgaga staje się problemem nawracającym, tzn. pojawia się częściej niż dwa razy w tygodniu, należy zastosować preparaty z grupy inhibitorów pompy protonowej, od niedawna dostępne również w sprzedaży bez recepty. Należy do nich Polprazol Acidcontrol, który hamuje obecną w komórkach okładzinowych (komórki wyściełające błonę śluzową żołądka) pompę protonową, czyli enzym działający na ostatnim etapie wydzielania kwasu solnego w żołądku.


Dzięki temu leki z grupy inhibitorów pompy protonowej najsilniej hamują wydzielanie kwasu solnego w żołądku. Działają do 24 godzin, dzięki czemu można je przyjmować raz dziennie. Powodują nie tylko ustąpienie dolegliwości związanych z refluksem, ale również zapobiegają ich nawrotowi oraz przyspieszają gojenie podrażnionej błony śluzowej przełyku. Dlatego w przypadku nawracającej zgagi powinno się stosować inhibitory pompy protonowej. W celu uzyskania odpowiedniego efektu terapeutycznego ich przyjmowanie powinno trwać od kilku do kilkunastu dni. Do substancji czynnych w tej grupie preparatów dostępnych bez recepty obok omeprazolu (omeprazol 10 mg – Polprazol Acidcontrol) należy również pantoprazol.