Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Podmiot odpowiedzialny

 

Medana Pharma SA

ul. Wł. Łokietka 10

98-200 Sieradz

Polska

 

 

 

 

 

 

 

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

POLPHARMA Biuro Handlowe Sp. z o.o.

ul. Bobrowiecka 6

00-728 Warszawa

tel. 22 364 61 01