Zanim zastosujesz Polprazol Acidcontrol

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Polprazol Acidcontrol

Zanim zastosujesz Polprazol Acidcontrol
Kiedy nie stosować leku Polprazol Acidcontrol.

 


• jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na omeprazol lub którykolwiek z pozostałych składników leku Polprazol Acidcontrol;
• jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na leki zawierające inne inhibitory pompy protonowej (np. pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol);
• jeżeli pacjent przyjmuje lek zawierający atazanawir lub nelfinawir (stosowane w leczeniu zakażenia wirusem HIV).
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości przed rozpoczęciem przyjmowania leku Polprazol Acidcontrol należy porozmawiać ze swoim lekarzem lub farmaceutą.

 


Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Polprazol Acidcontrol.

 


Nie należy przyjmować leku Polprazol Acidcontrol przez okres dłuższy niż 14 dni bez konsultacji z lekarzem. W przypadku braku poprawy oraz w przypadku nasilenia objawów należy zgłosić się po poradę do lekarza.
Polprazol Acidcontrol może powodować utajenie objawów innych chorób. Z tego względu, w przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych stanów przed rozpoczęciem lub w trakcie przyjmowania leku Polprazol Acidcontrol należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem:

 


• nieuzasadniona utrata masy ciała oraz utrudnione połykanie
• ból żołądka lub niestrawność
• pojawienie się wymiotów z treścią pokarmową lub krwią
• oddawanie czarnych stolców (kału podbarwionego krwią)
• ciężka lub uporczywa biegunka, jako że ze stosowaniem omeprazolu związane jest niewielkie zwiększenie częstości występowania biegunki zakaźnej
• uprzednia obecność owrzodzenia żołądka lub przebycie zabiegu chirurgicznego przewodu pokarmowego
• stosowanie ciągłe leczenia objawowego niestrawności lub zgagi przez 4 lub więcej tygodni
• ciągłe utrzymywanie się niestrawności lub zgagi przez 4 lub więcej tygodni
• obecność żółtaczki lub ciężkiej choroby wątroby
• wiek powyżej 55 lat i wystąpienie nowych objawów bądź zmiana istniejących objawów w ostatnim czasie.

 


Pacjenci nie powinni przyjmować omeprazolu zapobiegawczo.

 


Przyjmując inhibitory pompy protonowej jak Polprazol Acidcontrol, zwłaszcza w okresie dłuższym niż jeden rok, może zwiększyć się nieznacznie ryzyko wystąpienia złamań kości biodrowej, kości nadgarstka lub kręgosłupa. Należy poinformować lekarza w przypadku rozpoznanej osteoporozy lub przyjmowania leków z grupy kortykosteroidów (mogących zwiększać ryzyko wystąpienia osteoporozy).

 


Stosowanie innych leków.

 


Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.
Jest to ważne, ponieważ Polprazol Acidcontrol może wpływać na sposób działania niektórych innych leków, a także niektóre inne leki mogą wpływać na działanie leku Polprazol Acidcontrol.
Nie należy przyjmować leku Polprazol Acidcontrol, jeżeli stosuje się lek zawierający nelfinawir (używany w leczeniu zakażenia wirusem HIV).


Należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeżeli przyjmuje się którykolwiek z następujących leków:


• ketokonazol, itrakonazol lub worykonazol (stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych).
• digoksyna (stosowana w leczeniu zaburzeń czynności serca)
• diazepam (stosowany w leczeniu lęku, w celu zmniejszenia napięcia mięśni lub w leczeniu padaczki)
• fenytoina (stosowana w leczeniu padaczki). Jeżeli pacjent przyjmuje fenytoinę, lekarz będzie musiał kontrolować stan pacjenta podczas rozpoczynania oraz kończenia  przyjmowania leku Polprazol Acidcontrol.
• leki stosowane w celu zmniejszenia krzepliwości krwi, takie jak warfaryna lub inne preparaty antagonistów witaminy K. Lekarz będzie musiał kontrolować stan pacjenta podczas rozpoczynania oraz kończenia przyjmowania leku Polprazol Acidcontrol.
• ryfampicyna (stosowana w leczeniu gruźlicy)
• atazanawir (stosowany w leczeniu zakażenia wirusem HIV)
• takrolimus (stosowany w przypadkach przeszczepu narządów)
• dziurawiec (Hypericum perforatum) (stosowany w leczeniu łagodnej depresji)
• cylostazol (stosowany w leczeniu chromania przestankowego)
• sakwinawir (stosowany w leczeniu zakażenia wirusem HIV)
• klopidogrel (stosowany w celu zapobiegania powstawania zakrzepów krwi)

 


Stosowanie leku Polprazol Acidcontrol z jedzeniem i piciem.

 


Lek Polprazol Acidcontrol można przyjmować z posiłkiem lub na czczo (na pusty żołądek).
Ciąża i karmienie piersią
Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Polprazol Acidcontrol pacjentka powinna poinformować lekarza o tym czy jest w ciąży oraz czy stara się zajść w ciążę. Lekarz zdecyduje czy pacjentka będzie mogła przyjmować Polprazol Acidcontrol w tym czasie.
Czy pacjentka karmiąca piersią będzie mogła przyjmować Polprazol Acidcontrol zdecyduje lekarz.

 


Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

 


Polprazol Acidcontrol nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów oraz używania narzędzi i maszyn. Możliwe jest wystąpienie takich działań niepożądanych jak odczucie zawrotu głowy oraz zaburzenia widzenia (patrz punkt 4). W razie ich wystąpienia nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych.

 


Ważne informacje o niektórych składnikach leku Polprazol Acidcontrol.

 


Lek zawiera sacharozę. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
Lek zawiera 0,3265 mg sodu na dawkę. Należy rozważyć zastosowanie produktu u pacjentów będących na diecie ubogosodowej.
Ze względu na zawartość barwnika żółcieni pomarańczowej lek może powodować reakcje alergiczne.