Profesjonalna pomoc
na silną zgagę

Profesjonalna pomoc<br>na silną zgagę

Fizjologia żołądka

Żołądek wydziela w ciągu doby ok. 2,5 l soku, będącego wodnym roztworem kwasu solnego i enzymów. Kwas solny produkowany jest przez tzw. komórki okładzinowe błony śluzowej żołądka, spełnia wiele ważnych funkcji.

Kwaśne środowisko (pH nawet ok. 1) jest niezbędne do prawidłowego działania niektórych enzymów trawiennych, uniemożliwia także rozwój szkodliwych bakterii dostających się do żołądka wraz z pożywieniem. W prawidłowych warunkach żołądek, a właściwie wyścielająca go od środka błona śluzowa chroniona jest przed działaniem kwasu solnego warstwą śluzu.

Pompa protonowa

Ważnym elementem komórki okładzinowej, uczestniczącym w procesie wydzielania przez komórkę okładzinową kwasu solnego (HCl) jest tzw. pompa protonowa. Protony to inaczej jony wodorowe (H+). Pompa protonowa ma zdolność transportowania ich na zewnątrz komórki, gdzie po połączeniu z jonami chlorkowymi (Cl-) tworzą wydostający się do światła żołądka kwas solny.

Leczenie nawracającej zgagi i refluksu

Produkty na zgagę i refluks

Zobacz również:

Kontroluj zgagę!